Ogłoszenia Duszpasterskie:

  1. Dzisiaj I Niedziela Adwentu, który ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Roraty– w dni powszednie tygodnia godz.18.00. Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.

  •  W naszej Parf. Niedz. Seminaryjna,  gościmy   kl. V roku Karola Latos z naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, dzisiaj modlimy się za przygotowujących się od kapłaństwa i o nowe powołania   oraz ofiarą chcemy wesprzeć utrzymanie tej uczelni. Dziękujemy za obecność skierowane do nas słowo [ks. Rektora].
  • Świece wigilijne dzieło pomocy dzieciom, przy stoliku Caritas.

Opłatki są dzisiaj poświęcone, będą do nabycia w kanc. Paraf. I na miarę możliwości będą też roznoszone po blokach, proszę o docenienie trudu osób roznoszących, znanych z parafii.

Akcja „Paczuszka dla maluszka” art. chemii kosmetyczne , pieluchy jednorazowe dla dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji Małych Stópek. Szczegóły na plakacie.

  • W tym tyg. I Czwartek, I Piątek i I Sobota ok. do spowiedzi św.
  •  Sobota- Św. Barbary patronki górników.
  •  [ 06XII Pon. godz.18.30- będzie w naszym K-le. św. Mikołaj]
  • Prasa Katolicka do nabycia.

Wszystkim życzymy dobrej  niedzieli i całego tygodnia. Bóg zapłać za modlitwę obecność, wszelką pomoc i składane ofiary.

Ks. Proboszcz.