Ogłoszenia Parafialne:

  1. Dzisiaj Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Oddajemy swoje życie oraz całą ludzkość Jezusowi Królowi.

  • W tym tygodniu:

Poniedziałek– Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i

śpiewu  kościelnego.

Środa– Św. Andrzeja Dung- Lac i Towarzyszy, męczenników.

Niedziela– I Adwentu.

          W naszej Parafii Niedz. Seminaryjna, będziemy gościli kl. Karola Latosa z naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, które w tym dniu będziemy wspierać modlitwą i ofiarą, złożoną na tace.

  • Wypominki, roczne  są  czytane  i odmawiane w Niedzielę godz. 8.45.

Można jeszcze w listopadzie je zamawiać.

  • Prasa Katolicka do nabycia.
  •  Organistom, naszym scholkom dziecięcej i młodzieżowej oraz prowadzącym je składamy najlepsze życzenia z okazji wspomnienia Św. Cecylii.

Wszystkim życzymy dobrej  niedzieli i całego tygodnia. Bóg zapłać za modlitwę obecność, wszelką pomoc i składane ofiary.

Ks. Proboszcz.