Ogłoszenia Parafialne:

  1. Dzisiaj Niedziela XXII w zwykłym okresie liturgicznym.
  2.  W tym tygodniu:

 Środa: 82 r. wybuchu II wojny światowej. Spotkanie Żywego Różańca.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 Czwartek: I miesiąca.

 Piątek: I miesiąca. Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora K-ła.

Dzień imienin naszego ks. biskupa Grzegorza Kaszaka, którego polecamy w naszych modlitwach i składamy najlepsze życzenia.

 Sobota: I miesiąca.

Niedziela: Wizytacja Kan. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka w naszej Parafii

Ks. Bp. będzie głosił Słowo Boże na Mszach św. 7.30, 9.00, 11.00, 12.30.

Program w zarysie:

7.30– przed rozpoczęciem Mszy św. Modlitwa lit. Księdza Biskupa, powitanie przez Ks. Proboszcza i parafian, krótkie sprawozdanie z ostat. 5 lat.
Po Mszy św. Spotkanie z Żywym Różańcem, Margaretkami i Caritas.

9.00– Msza św. po kazaniu Ks. Biskup będzie spowiadał.

Po Mszy św. sprawdzi kancelarię i podpisze księgi.

Przeprowadzi rozmowy z księżmi.

11.00– Msza św. za parafian i na rozpoczęcie Roku szkolnego, którą odprawi ks. Biskup. Zapraszamy dzieci młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Będzie też poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych, oraz ogólne poświęcenie prac wykonanych w naszym K-le. Po Mszy św. spotkanie rodziców kl. III z obydwu szkół, które w tym roku szkolnym będą się przygotowywać do I Komunii św.

Ks. bp. też skieruje słowo do rodziców. Następnie spotkanie z ministrantami.

12.30– Msza św. [która powraca po przerwie wakacyjnej] z kazaniem ks. bp.

 Podziękowanie w K-le. Spotkanie z księżmi z dekanatu na obiedzie.       

  • Dziękuje serdecznie za sprzątanie pomieszczeń parafialnych, wyczyszczenie i pomalowanie 9 ławek papieskich na chórze i dwóch białych 4 drzwi P. Kozak i Michel, pracowali prawie tydzień. Zapraszam w tym tyg. do sprzątania kościoła i mycia okien itp.

Ks. Proboszcz.