Przyjęcie nowych ministrantów

Po roku przygotowań wspólnota ministrantów wzrasta o czterech wspaniałych ministrantów są to: Kamil Michniewicz, Mikołaj Prus, Miłosz Goraj,  Po złożeniu uroczystej przysięgi ministranckiej przed ks. proboszczem, kandydaci zostali dopuszczeni do służby przy ołtarzu. Nowi ministranci, będą mogli służyć przy ołtarzu, nosić komże, dzwonić dzwonkami, pomagać kapłanowi podczas sprawowanej przez niego liturgii. Gratulujemy rodzicom tych wspaniałych chłopców. A nowym ministrantom życzy wytrwałości i gorliwości w służbie Bogu i ludziom. Króluj nam Chryste!

KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera