Słowo ks. Proboszcza

Składam serdeczne podziękowania za każde dobro czynione dla drugiego człowieka. Dziękuję za troskę o naszą świątynię, modlitwę, składane ofiary na potrzeby kościoła, kwiaty. Korzystając z okazji, informuję iż zaraz po świętach będziemy odnawiać dolną salę parafialną, na której po prymicjach diakon Andrzej Nackowski przyjmie swoich gości. W maju rozpoczną się także prace nad schodami do głównego i bocznego wejścia kościoła. Schody będą wykonane z palonego granitu. Trwają także prace nad planem wykończenia bocznych drzwi wejściowych oraz umiejscowienia i wymiany rynien zniszczonych przez śnieg spadający podczas trwania i za-kończeniu zimy. Te wszystkie prace są ważne i będą systematycznie wykonywane jednak waż-niejszy jest rozwój duchowy Kościoła jaki tworzymy, wzrost naszej miłości do Boga i drugiego człowieka. W tym roku w sposób szczególny prze-żywamy (teraz już poprzez przygotowania) pere-grynację obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II, które w naszej parafii będą gościć 10 i 11 października. Tylko w Bożym miłosierdziu jest nasza nadzieja i ratunek dla świata! Dlate-go chciejmy jak najczęściej odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o nie dla siebie i ca-łego świata.