Sprawozdanie wizytacyjne za lata 2016-2020

Sprawozdanie duszpasterskie  Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej ul. Żeromskiego 9. Za lata 2016- 2020.

 Ostatnia wizytacja Kanoniczna odbyła się 26 maja 2016 roku w uroczystość odpustową przeprowadził ją ks. bp Piotr Skucha biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej.
Na terenie naszej parafii zamieszkuje aktualnie 5.515 osób. Liczba ta w każdym roku spada [w najlepszych czasach zamieszkiwało blisko 8 tys. osób]. Oczywiście nie wszyscy są katolikami i nie wszyscy uczestniczą w czynnie w życiu Kościoła i Parafii. Wielu gorliwych parafian w każdym roku umiera, wielu też przechodząc na emerytury wraca w rodzinne strony czy wyjeżdża poza miasto. Natomiast napawa nadzieją i radością ,że  pojawia się  coraz więcej młodych małżeństw, które z małymi i większymi dziećmi gorliwie uczęszczają do Kościoła.

 Kilka statystyk za ten okres:
udzielono- 251 Chrztów,
43 Śluby,
 –169 tys. Komunii św.
odprawiono 207 pogrzebów katolickich,
318 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

  Msza św. stanowi centrum naszego życia duchowego i religijnego sprawowana w Niedzielę i Święta oraz w dni powszednie rano i wieczorem, głoszone Słowo Boże, posługa wkonfesjonale Sakrament Pokuty, odwiedziny chorych, rekolekcje, nabożeństwa tradycyjne: Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, nabożeństwa majowe, czerwcowe,  różańcowe, wypominki, godzinki, środa Nowenna do MB Nieustającej Pomocy,  Apel w czwartki w piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia, w soboty nabożeństwo różańcowe, pierwsze  czwartki, piątki, soboty, niedziele miesiąca, nabożeństwa fatimskie. Działają czy też działały w minionym czasie grupy parafialne: Żywy Różaniec, Margaretki, Caritas, AK, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Oaza, Ministranci – Służba liturgiczna Ołtarza, Scholka dziecięca i młodzieżowa. Odbywają się spotkania  w ramach przygotowania do Sakramentów Św. I Komunii św.  Sak. Bierzmowania z dziećmi i rodzicami, rozmowy i przygotowania przed Chrztem św. i Sak. Małżeństwa.  W dwóch szkołach SP3, ZSS i Przedszkolu nr 39  prowadzone są lekcje religii. Katechizuje dzieci i młodzież ks. Łukasz, P. Stefania, P. Ewa i P. Roman. Życie Sak. religijne w ostatnim czasie z racji na różne restrykcje związane z pandemią uległo dużemu ograniczeniu, ale już widać dzięki Bogu pewne ożywienie. Troska nasza duszpasterska w kierunku tego ożywienia w sposób szczególny  będzie skierowana.

Z ważnych wydarzeń ostatniego czasu to wprowadzenie relikwii św. Hiacynty i św. Franciszka- dzieci fatimskich, oraz relikwii św. Jana Pawła II przez arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, który też poświęcił Ołtarz papieski i figury św. Józefa i Jana Pawła II. Należy też wspomnieć o prymicjach dwóch naszych rodaków
ks. Adama i ks. Pawła.

W sprawach materialnych na miarę naszych niezbyt dużych możliwości są  realizowane w każdym roku pewne prace . W omawianym okresie były to: Ołtarz w bocznej nawie z drewna jesionowego tzw. Papieski i figury z  drewna lipowego św. Józefa i św. Jana Pała II, wyk. w prac P. Funka. Ołtarz-kapliczka dla MB Fatimskiej, nowe nagłośnienie przewodowe i bezprzewodowe K-ła.  i nagłośnienie procesyjne firmy Rduch, rzutnik multimedialny, ocieplenie na ławki w K-le. wylewka i posadzka na chórze i organy elektroniczne, witryny aluminiowo-szklane w wieży K-ła. zreperowano przeciekający dach i założono śniegołazy na K-le. Zreperowano pęknięcia i zacieki a następnie pomalowano cały kościół i wieżę wewnątrz, odnowiono pewną część ławek tzw. papieskich, założono 4 nowe kinkiety, odnowiono obraz MB Częstochowskiej i stacje Drogi Krzyżowej, zamontowano nowe reflektory w prezbiterium, wykonano remont zakrystii oraz sukcesywnie są malowane pomieszczenia parafialne, wykonano Centralne Ogrzewanie w pomieszczeniach świetlicy parafialnej i korytarza, wymieniono 2 piece CO. Plany na przyszłość zabezpieczenie fundamentów kościoła [już rozpoczęte prace], odnowienie elewacji  wieży kościoła i przeprowadzenie potrzebnych reperacji, wykonanie podbitek dachowych, dalsze wymienianie rynien przy dachu, malowanie dachu na niższej części  kościoła. Uregulować sprawy własnościowe gruntów, wyremontować kuchnię. Gdy będą możliwości to będzie jeszcze wiele innych prac. Pragnę przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim parafianom, którzy modlitwą i ofiarą i niektórzy pracą osobistą wspierają czynnie naszą wspólnotę parafialną Ks. kan. Kazimierzowi za pomoc, Ks. Łukaszowi wikariuszowi za gorliwą pracę. Szczególnie Ks. Biskupowi Grzegorzowi za to że jako Pasterz przewodzi naszej diecezji zna też naszą parafię i  nasze sprawy i swoją modlitwą, słowem, radą i  życzliwością wspiera naszą Wspólnotę Parafialną. Bóg Zapłać.

Dąbrowa Górnicza 05 września 2021r.         Ks. prob. Antoni Nowak.