Rok Miłosierdzia

rok_milosierdziaNajistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia opisał papież Franciszek w opublikowanej w sobotę w Watykanie bulli „Misericordiae vultus”. Przypomina w niej, że od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież zaznacza, że z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie naszych grzechów nie zna granic. Zwraca też uwagę, że miłosierdzie Boże jest tematem łączącym chrześcijan z wyznawcami judaizmu i islamu. Miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, ale obliczem, które trzeba rozpoznać, kontemplować i służyć. Bulla opisuje Kościół jako wiarygodny znak Bożego miłosierdzia: „Fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie” – czytamy w papieskim dokumencie. Papież Franciszek wskazał najważniejsze etapy Jubileuszu, którego rozpoczęcie zbiegnie się z 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II. Zaznaczył, że Kościół odczuwa potrzebę podkreślenia aktualności wydarzenia, które oznaczało nową drogę dziejów Kościoła. „Ojcowie zgromadzeni na soborze silnie odczuwali, jakby prawdziwe tchnienie Ducha Świętego, potrzebę mówienia o Bogu ludziom swoich czasów w sposób bardziej zrozumiały. Po zburzeniu murów, które nazbyt długo zamknęły Kościół w uprzywilejowanej twierdzy nadszedł czas, aby głosić Ewangelię w nowy sposób” – zaznaczył papież. Franciszek poinformował, że zakończenie Jubileuszu będzie miało miejsce podczas uroczystości liturgicznej Jezusa Chrystusa Pana Wszechświata, 20 listopada 2016 r. „Tego dnia, zamykając Drzwi Święte będziemy mieli nade wszystko uczucia wdzięczności i dziękczynienia dla Trójcy Przenajświętszej, za udzielenie nam tego nadzwyczajnego czasu łaski. Powierzymy życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego wszechświata panowaniu Chrystusa, aby wylał swoje miłosierdzie, jak poranną rosę dla owocnej historii, którą trzeba budować z zaangażowaniem wszystkich w najbliższej przyszłości” – czytamy w papieskiej bulli. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia obchodzony będzie nie tylko w Rzymie, ale również we wszystkich innych diecezjach świata. Drzwi Święte zostaną otwarte przez papieża w bazylice watykańskiej 8 grudnia br., a w następną niedzielę we wszystkich Kościołach partykularnych. Kolejną nowością jest to, że Ojciec Święty pozwolił, aby można było otworzyć Drzwi Święte w sanktuariach, gdzie wielu pielgrzymów udaje się na modlitwę. Franciszek przypomina naukę św. Jana XXIII, który mówił o „lekarstwie miłosierdzia” i bł. Pawła VI, który utożsamiał duchowość Soboru Watykańskiego II z Miłosiernym Samarytaninem. Podkreśla niezwykłą aktualność nauczania św. Jana Pawła II, zawartą zwłaszcza w encyklice „Dives in misericordia” i zaleca powrót do jego tekstów. Bulla wyjaśnia również niektóre najistotniejsze aspekty Jubileuszu, w tym jego motto: „Miłosierni jak Ojciec”(Łk 6,36) a w szczególności konieczność przebaczenia. Papież przypomina o uczynkach miłosierdzia co do duszy i co do ciała, aby „obudzić nasze sumienia często senne w obliczu dramatu ubóstwa, a także aby wchodzić coraz bardziej w istotę Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowanymi przez Boże miłosierdzie”. W Wielkim Poście 2016 roku przewidziano wysłanie „misjonarzy miłosierdzia”. Będą nimi kapłani, którym udzielona będzie władza rozgrzeszenia także z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Poprzez tę inicjatywę papież pragnie bardziej konkretnie podkreślić swoją troskę duszpasterską. Równocześnie Ojciec Święty prosi, aby w diecezjach zorganizowano misje ludowe, tak aby wspomniani misjonarze byli „głosicielami radości przebaczenia”. Franciszek porusza też kwestie relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem, wskazując, że nie można zatrzymywać się jedynie na wizji legalistycznej, ale trzeba zmierzać do procesu, który prowadzi do miłości miłosiernej. Ojciec Święty zaznacza, że jego wezwanie do nawrócenia skierowane jest szczególnie do osób, które są daleko od łaski Bożej z powodu swego stylu życia. „Myślę zwłaszcza o mężczyznach i kobietach, którzy należą do jakiejś grupy przestępczej, jakakolwiek by ona nie była. Dla waszego dobra proszę was, byście zmienili swoje życie. Proszę was o to w imię Syna Bożego, który choć zwalczał grzech, nigdy nie odrzucił jakiegokolwiek grzesznika … Niech ta sama zachęta dotrze również do zwolenników czy wspólników w korupcji” – apeluje papież. Dodaje, że „ta gnijąca rana społeczeństwa jest poważnym grzechem, wołającym do nieba, ponieważ podważa same podstawy życia osobistego i społecznego”. Franciszek zwraca uwagę, że korupcja „nie pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość, ponieważ ze swą arogancją i chciwością niszczy plany słabych i miażdży ubogich”. Nazywa korupcję złem, „które czai się w codziennych gestach, aby szerzyć się następnie w skandalach publicznych”. Papież przypomniał, że z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie naszych grzechów nie zna granic. Franciszek zaznaczył, że miłosierdzie Boże jest tematem łączącym chrześcijan z wyznawcami judaizmu i islamu. „Ten Rok Jubileuszowy przeżywany w miłosierdziu może też sprzyjać spotkaniu z wyznawcami tych religii a także innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Niech nas uczyni bardziej otwartymi na dialog w celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia. Niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy oraz oddali wszelkie formy przemocy i dyskryminacji”(n. 23). Papież pragnie, aby ten rok przeżywany także jako dzielenie się Bożym miłosierdziem, mógł się stać okazją, by każdego dnia żyć miłosierdziem, jakim Bóg zawsze obdarza człowieka. W tym Roku Jubileuszowym Franciszek wzywa Kościół, by rozbrzmiewał Słowem Bożym, niestrudzenie oferował miłosierdzie, będąc zawsze cierpliwym pocieszając i przebaczając. Niech Kościół będzie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, powtarzając z ufnością i nieustannie: „Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków” (Ps 25,6) (n. 25). za: KAI